Yasal Uyarı

Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. , Kılıçkaya Forex web sitesinde yer alan ve üyenin vermiş olduğu irtibat bilgileri aracılığıyla, üye ile paylaşılan  her türlü bilgi, veri ve haberlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmez; hata, eksik bilgi ve güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. , her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya yayından kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. nin herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bu kişilere ait olacaktır.

Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar, maddi ve/veya manevi kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. ‘den talepte bulunulmayacaktır.

Kılıçkaya Forex Web Sitesi’nde yer alabilecek herhangi bilgi, istatistiki şekil ve değeri, Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.  bunlara içerik olarak yer vermekle, herhangi bir yatırım aracını tavsiye eder anlamına gelmediği gibi böyle bir tercih ve temsil amacı ve yetkisi de taşımamaktadır.

Bu sözleşmeyle sağlanmış olan hak ve sorumluluklar hiçbir şekilde bir başka şahıs veya tüzel kişiye ücretli veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz.

Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. Kılıçkaya Forex Web Sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını saklı tutar.

Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. abonenin veri iletişim sistemleri ve münhasır donanım ve yazılımlarımdaki her hangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Kılıçkaya Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. , ilgili veri ve haber kaynaklarının gelecekte kendisinden abone başına talep edebilecekleri her türlü ücreti abonelerine yansıtma hakkını saklı tutar.